Field Trialsy

W najbliższą niedzielę 30 kwietnia w Będzinie pod Katowicami odbędą się kolejne międzynarodowe zawody kynologiczne organizowane przez PZŁ Katowice. Tym razem w zawodach udział wezmą dziko żyjące ptaki. Trwający obecnie okres lęgowy ptaków oraz art. 165 kodeksu wykroczeń, który jasno zabrania płoszenia i ścigania dziko żyjących zwierząt, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, nie przeszkadza PZŁ Katowice do …