Konkursy pracy dzikarzy

Konkursy pracy dzikarzy to kolejna, obok zawodów pracy norowców, brutalna rozrywka pseudo-sportowa myśliwych i hodowców psów myśliwskich. Do zamkniętej zagrody gdzie przetrzymywane są dziki wpuszczane zostają psy, których zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie i zaatakowanie dzika.

Tego typu konkursy odbywają się regularnie w Polsce. W naszym kraju znajduje się kilkanaście takich zagród należących do PZŁ m.in. w Rakowie pod Legnicą oraz w Jarach koło Obornik Śląskich.

W Polsce walki zwierząt są prawnie zakazane. Mówi o tym wyraźnie ustawa o ochronie zwierząt. W myśl ustawy przez „znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności organizowanie walk zwierząt”.

Co innego mówi Prawo łowieckie, które zezwala na „płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie zwierzyny” w ramach „sprawdzianów pracy” i „szkoleń” psów myśliwskich.

Oba akty prawne, które są wobec siebie sprzeczne. Jedynie sąd jest w stanie rozstrzygnąć, który artykuł z prawa o ochronie zwierząt jest nadrzędny.

Bardzo często zwierzęta biorące udział w konkurach pracy dzikarzy są ranione lub zostają zabite.

https://www.youtube.com/watch?v=2StPxiYiQco

Myśliwi niezbyt często chwalą się w jaki sposób szkolą swoje psy. Tak jak w przypadku trenowania norowców i tu dochodzi często do zagryzania dzików przez psy:

Zatrzymaj brutalne konkursy!

Oto lista konkursów, które w najbliższym czasie odbędą się na Dolnym Śląsku:

DATA RODZAJ IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR
22.04.2017 VI Międzynarodowy
Konkurs Pracy Dzikarzy
Raków k/Chocianowa ZO PZŁ Legnica
23.04.2017 VII Międzynarodowy
Konkurs Pracy Dzikarzy
Raków k/Chocianowa ZO PZŁ Legnica
03.06.2017 XI Międzynarodowy
Konkurs Pracy Norowców
dla Jamników
Wrocław ZO PZŁ Wrocław
04.06.2017 XII Międzynarodowy
Konkurs Pracy Norowców
dla Jamników
Wrocław ZO PZŁ Wrocław
09.09.2017 XVI Międzynarodowy
Konkurs Pracy Dzikarzy
im. płk Piotra Kartawika
dla Ogarów i Gończych
Polskich
Jary/ Oborniki Śląskie ZO PZŁ Wrocław
10.09.2017 VII Konkurs Pracy
Dzikarzy im. płk Piotra
Kartawika dla Ogarów
i Gończych Polskich
pracujących parami
Jary/ Oborniki Śląskie ZO PZŁ Wrocław

Konkursy, których dochodzi do walki zwierząt odbywają się niemal co weekend w różnych częściach Polski. Zachęcamy do organizowania protestów i angażowania do sprawy media. Chętnie doradzimy w jaki sposób możecie przeciwstawić się okrucieństwu. Dysponujemy kontaktami do mediów, które są bardzo mocno zainteresowane tym tematem. W razie potrzeby możemy pomóc logistycznie oraz fizycznie na miejscu.

>> Lista konkursów psów myśliwskich (plik PDF)

Więcej filmów:Nie tylko Dziki i Lisy są wykorzystywane w tego typu konkursach.:

Comments

  1. Jestem przeciwna okrucienstwu zadawanemu zarowno psom jak i dzikiej zwierzynie. A to wszystko dla rozrywki ludzi.

Leave a Reply

Required fields are marked*